Klachtenafhandeling

Heeft u een klacht over ons? Laat het ons direct weten, dan zorgen we zo snel mogelijk voor een goede oplossing!

Onze klachtenprocedure in 7 stappen:

  1. U dient mondeling, schriftelijk of via het klachtenformulier een klacht in bij TE PAS & TE PAS Accountancy en Advies. Vermeld in ieder geval uw naam, telefoonnummer en of emailadres, de naam van de betrokken TE PAS & TE PAS Accountancy en Advies medewerker, de datum en een beschrijving van de klacht.
  2. TE PAS & TE PAS Accountancy en Advies stuurt u binnen vijf werkdagen een bevestiging per post of e-mail. Hierin staat onder meer wie uw contactpersoon is. Hij of zij is niet betrokken bij de klacht of bij de medewerker waarover de klacht gaat.
  3. TE PAS & TE PAS Accountancy en Advies neemt de klacht in behandeling. Als wij de klacht niet in behandeling nemen, hoort u dit – met uitleg – binnen vijftien werkdagen.
  4. Wij stellen de medewerker waarover de klacht gaat in de gelegenheid om zijn of haar kant van het verhaal toe te lichten. Ook u mag nogmaals uw klacht toelichten. Van de toelichting worden aantekeningen gemaakt.
  5. Wij handelen de klacht indien mogelijk binnen vijftien werkdagen af. Dit kan worden uitgesteld, als we nog onvoldoende informatie hebben. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld.
  6. Uw contactpersoon schrijft een onderbouwde reactie op de klacht en stuurt deze naar u.
  7. Klacht in goede overeenstemming opgelost.